Studiedag ‘Begrijpend lezen en woordenschat bij Nederlands’

13 maart 2018Goede lezers leren beter. Goede lezers bouwen al lezend kennis op en breiden hun woordenschat spelenderwijs uit. Uit allerlei onderzoek blijkt echter dat het leesniveau van nogal wat leerlingen niet toereikend is om het onderwijs met succes te kunnen volgen. Dat speelt bij alle vakken, maar bij Nederlands wordt de basis gelegd voor een actieve en wendbare leesvaardigheid. Ook als het gaat om digitale teksten en digitale geletterdheid. Om dat te bereiken moeten leerlingen flink wat ‘leeskilometers’ maken. Niet alleen door teksten te lezen en vragen te maken, maar vooral door lezen in een rijke en motiverende context te plaatsten.
Tijdens deze studiedag krijg je te horen wat er allemaal mogelijk is en wat een goede kans op succes geeft.

Voor wie?
Docenten Nederlands en taalcoördinatoren vmbo en onderbouw havo/vwo.

Data, tijd en plaats
Dinsdag 13 maart 2018 van 9.30 – 16.00 uur in Aristo, Utrecht.

Kosten
€ 315,- inclusief materiaal en lunch.

Deze studiedag wordt ook als maatwerk aangeboden.