Studiedag ‘Lezen in het vmbo: zo lukt het wel’

11 januari 2018Als je kunt lezen, kun je leren. Voor docenten in het vmbo is het soms een uitdaging om leerlingen te motiveren voor lezen. Ook hebben leerlingen vaak moeite met het begrijpen van teksten, zowel bij Nederlands als bij andere vakken. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel materialen en werkwijzen ontwikkeld om het leesplezier van leerlingen te vergroten en het lezen aantoonbaar te verbeteren.
Over die mogelijkheden tot succes gaat deze studiedag met direct bruikbare werkwijzen.

Aan de orde komen onder andere:
• Beproefde didactiek: activerende werkvormen als de sandwich, duo-lezen en expertlezen.
• Uitbreiden van de woordenschat: wat werkt?
• Manieren om plezier in lezen te vergroten, zoals vrij lezen en interactief voorlezen.
• Vorderingen volgen en meten: resultaatgericht werken aan tekstbegrip.
• Leerlingen betrekken bij hun leesontwikkeling.
• Inspirerende praktijkvoorbeelden.

Voor wie?
Docenten Nederlands.

Data, tijd en plaats
Donderdag 11 januari 2018 van 9.30 – 16.00 uur in Aristo, Utrecht.

Kosten
€ 315,- inclusief materiaal en lunch.

Deze studiedag wordt ook als maatwerk aangeboden.