Studiedag ‘Meer en beter schrijven én minder nakijken’

15 november 2017Goed kunnen schrijven is een belangrijke vaardigheid. Veel docenten Nederlands vinden schrijfvaardigheid een lastig onderdeel van het vak. Het vele nakijken dat dit met zich meebrengt is vervelend en tijdrovend. Bovendien is het de vraag of al dat nakijken het beoogde effect heeft bij leerlingen.

Deze studiedag gaat over hoe je de lessen zo inricht, dat leerlingen niet alleen veel schrijven, maar ook bewust en gericht werken aan de verbetering van hun schrijfvaardigheid. Wij presenteren succesvolle en motiverende werkwijzen van verschillende scholen. Je kunt met de aangereikte tips en adviezen aan de slag om in je eigen lessen het schrijfonderwijs een positieve stimulans te geven.

Aan de orde komen:
• Praktische adviezen naar aanleiding van onderzoek naar schrijfdidactiek.
• De opbouw van een inhoudelijk doorlopende leerlijn schrijfvaardigheid van 1F naar 4F.
• Minder nakijken door ruim baan voor feedback en revisie.
• Beoordeling van schrijfproducten op een haalbare manier.

Voor wie?
Docenten Nederlands.

Data, tijd en plaats
Woensdag 15 november 2017 van 9.30 – 16.00 uur in Aristo, Utrecht.

Kosten
€ 315,- inclusief materiaal en lunch.

Deze studiedag wordt ook als maatwerk aangeboden.