Cursus ‘Taalcoördinator’

12 oktober 2017, 12 december 2017 & 15 maart 2018Als taalcoördinator of taalcoach zorg je samen met de schoolleiding voor de ontwikkeling en implementatie van het taalbeleid op jouw school. Dat vraagt expertise op het gebied van taalbeleid en visie op het versterken van taalvaardigheid in de school. Bovendien moet je voor het boeken van zichtbare resultaten veranderingen kunnen bewerkstelligen: weten wat werkt bij het implementeren van taalbeleid en hoe je collega’s hierbij kunt betrekken.

Deze cursus omvat een hele dag en twee middagen. Je krijgt informatie die direct toepasbaar is in de concrete situatie op jouw school en een stevige basis voor je werk als taalcoördinator.

We besteden aandacht aan:
• De kern van taalbeleid en de vertaling van visie naar concrete activiteiten.
• Kansen voor taalbeleid: wat blijkt te werken op scholen?
• Motiveren en activeren van collega’s voor aandacht voor taal in de vakles.
• Opbrengstgericht werken aan taal in de hele school.

Voor wie?
Taalcoördinatoren en taalcoaches.

Data, tijd en plaats
Donderdag 12 oktober 2017 van 9.30 – 16.00 uur, dinsdag 12 december 2017 van 13.30 – 16.30 uur en donderdag 15 maart 2018 van 13.30 – 16.30 uur in Aristo, Utrecht.

Kosten
€ 575,- inclusief materiaal en lunch tijdens de eerste dag.

De thema’s van deze cursus worden ook als maatwerk aangeboden.