Cursus ‘Leidinggeven aan de (talen)sectie’

23 januari & 6 maart 2018Leidinggeven aan de ontwikkeling van een sectie vraagt specifieke kwaliteiten: visie en koers kunnen uitzetten, kunnen organiseren, leiderschap kunnen tonen.

De verschillende onderdelen van deze cursus richten zich op het vergroten van kennis, inzicht en vaardighe- den op het gebied van:
• De sectiebijeenkomst: vergadering of werkbespreking?
• Contacten met de schoolleiding.
• Samen uitzetten van de koers van je vak.
• Onderwijskundig en persoonlijk leiderschap.
• Werken in een professionele cultuur.
• Aanspreken van collega’s.
• Omgaan met problemen in de sectie.

In de cursus verbinden we praktisch-theoretische modellen met de bestaande schoolwerkelijkheid van de deelnemers. Van daaruit wordt gezocht naar een manier waarop effectieve interventies kunnen worden gepleegd. We gaan na welke kwaliteiten van belang zijn bij het leidinggeven aan ontwikkelprocessen en hoe je die als sectieleider kunt inzetten.

Voor wie?
Sectieleiders Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Data, tijd en plaats
Dinsdag 23 januari en dinsdag 6 maart 2018 van 9.30 – 16.00 uur in Aristo, Utrecht.

Kosten
€ 575,- inclusief materiaal en lunch.

Deze cursus wordt ook als maatwerk aangeboden.